ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2563

เผยเเพร่เมื่อ

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยินดีต้อนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม “ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2563”

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563

รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562

รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2562

นายกสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

นายปัญญา มหาชัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์