กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2567 ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย

เผยเเพร่เมื่อ 42 เข้าชม