การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2566

📢ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร ม.ราชภัฏสกลนคร ผู้มีสิทธิทุกท่าน สมัครและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

📌รับสมัคร 15-16 และ 18 พ.ค. 66

📌เลือกตั้งล่วงหน้า 1-2 มิ.ย. 66

📌เลือกตั้ง 7 มิ.ย. 66

🔗ลิงก์ประกาศ และบัญชีรายชื่อ https://ga.snru.ac.th/topics/7089

อ่านเพิ่มเติม “การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2566”

สรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2564

สรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2564

คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ ตั้งแต่วันที่  17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 5  มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 10

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอชื่อหรือสมัครได้ ตั้งแต่ 1 – 10 มี.ค. 64

คณะกรรมการสรรหาคณบดี และคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอชื่อหรือสมัครได้ ตั้งแต่ 1 – 10 มีนาคม 2564 ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 10

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอชื่อหรือสมัครได้ ตั้งแต่ 1 – 10 มี.ค. 64”