ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2563

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยินดีต้อนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม “ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2563”