การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ประจำปี 2566

เผยเเพร่เมื่อ 513 เข้าชม

ประกาศกระบวนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ประจำปี 2566

บันทึกแจ้งเวียนประกาศการเลือกตั้งฯ