ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2567

เผยเเพร่เมื่อ 244 เข้าชม

ปฏิทินประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บันทึกแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารการประชุมและการเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2566