ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอชื่อหรือสมัครได้ ตั้งแต่ 1 – 10 มี.ค. 64

เผยเเพร่เมื่อ 947 เข้าชม

คณะกรรมการสรรหาคณบดี และคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน เสนอชื่อหรือสมัครได้ ตั้งแต่ 1 – 10 มีนาคม 2564 ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 10