สรุปมติที่สำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ 6/2567 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

เผยเเพร่เมื่อ 49 เข้าชม
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂