สรุปมติที่สำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ 5/2567 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

เผยเเพร่เมื่อ 25 เข้าชม