สรุปมติที่สำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2567 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

เผยเเพร่เมื่อ 84 เข้าชม