สรุปมติที่สำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2567 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

เผยเเพร่เมื่อ 96 เข้าชม