สรุปมติที่สำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2567 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

เผยเเพร่เมื่อ 146 เข้าชม