ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2566

เผยเเพร่เมื่อ 229 เข้าชม

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน