ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการตรวจเยี่ยม (Site Visit) ส่วนราชการระดับคณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2561

ปฏิทินการตรวจเยี่ยม (Site Visit) ส่วนราชการระดับคณะวันที่ : 8 มิ.ย. 2561
ที่มา :
อ่าน : 220