ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวันที่ : 30 มี.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 357