ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2549

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2553

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2556

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562

 

 


วันที่ : 16 ก.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 3870