แนวคิดและนโยบายด้านการอุดมศึกษา และทิศทางการอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 แนวคิดและนโยบายด้านการอุดมศึกษา และทิศทางการอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย

โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


วันที่ : 31 พ.ค. 2561
ที่มา :
อ่าน : 153